de ce candidez

VREAU SĂ LUPT PENTRU TEMELE CARE CONTEAZĂ:

Protecție socială și servicii publice

 • Fonduri și investiții în locuințe sociale și plafonarea chiriilor
 • Centre comunitare de socializare și baze sportive cu acces liber pentru copii, tineri, bătrâni, persoane defavorizate și comunități etnice
 • Programe de mese calde în școli și cantine sociale
 • Combaterea șomajului prin investiții în infrastructura locală și programe de formare și educare
 • Investirea în programe tip “școală dupa școală” unde elevii și elevele vor beneficia de activități sociale, culturale și educaționale
 • Servicii de asistență personală pentru pensionari/e și persoane cu dizabilități

Drepturile femeilor și combaterea discriminării

 • Dreptul la o stradă sigură pentru fete și femei: investirea în programe și măsuri de combatere a hărțuirii și agresiunilor sexuale și campanii de educație de gen, educație sexuală și de consimțământ
 • Programe de instruire în administrația locală în privința discriminării și în relația cu cetățenii și cetățenele
 • Centre specializate de zi și de noapte și în regim de urgență pentru victimele violenței domestice, lucrătoarele și lucrătorii sexuali, persoane LGBT+, persoane care consumă droguri
 • Parteneriate cu ONG-uri de profil pentru drepturile femeilor și ale minorităților
 • Centre fixe și mobile care să distribuie absorbante, cupe menstruale și produse de igienă personală femeilor și fetelor care au nevoie

Un oraș mai verde

 • Mai multe spații verzi și grădini comunitare
 • Preluarea serviciilor de salubrizare de către Primăria Sectorului 2
 • Toaletarea responsabilă a vegetației urbane
 • Continuarea reabilitării termice a clădirilor și derularea unor programe noi de eficientizare energetică a sectorului (electrificarea transportului public, montarea de panouri solare, modernizarea mijloacelor publice și private de iluminat)
 • Colaborare cu Primăria Generală pentru adoptarea unui nou plan de mobilitate urbană